Leverans- och köpvillkor

Sätertorp Grus AB Allmänna leverans- och köpvillkor

Här hittar du köpvillkor för Sätertorps Grus AB. Dessa köpvillkor gäller för all försäljning av varor och produkter från satertorpsgrus.se till privatpersoner och företag. I övrigt gäller allmänna bestämmelser för inköp av byggmaterial ABM 07 om inget annat avtalats.

Generellt
För alla köp så gäller de allmänna Sätertorps Grus Allmänna köp- och leveransvillkor om inget annat avtalats genom skriftligt avtal eller offert. 

 

Handla och betala

Företag
Vid beställning sker alla betalningar med faktura. Betalningsvillkor 10 dagar om inte annat avtalats i offert eller avtalsform, skulle betalning inte vara Sätertorps Grus AB tillhanda inom 10 dagar från fakturadatum kommer dröjsmålsränta att debiteras enligt räntelagen.  

Privatperson
Om du handlat storsäck i vår e-handel hanteras all betalning av vår betalningspartner Klarna. De angivna priserna inkluderar moms för privatpersoner som köper storsäck. Kundvagnen visar totalpriset inklusive skatter, moms, frakt och eventuella betalningsavgifter.

Om du handlat lösvikt sker all betalning med faktura. Betalningsvillkor 10 dagar om inte annat avtalats i offert eller avtalsform, skulle betalning inte vara Sätertorps Grus AB tillhanda inom 10 dagar från fakturadatum kommer dröjsmålsränta att debiteras enligt räntelagen. 

Sätertorps Grus AB förbehåller sig rätten att utföra kreditupplysning på alla kunder. Vid ej tillfredställande kreditvärdighet hos kund, förbehåller sig Sätertorps Grus AB rätten att kräva förskottsbetalning vid beställning.

Ordererkännande
Ordererkännande skall omgående kontrolleras av köparen efter mottagandet samt återkopplas till säljaren om något inte stämmer. Ej återkopplat inom 24 timmar innebär godkännande.

Leveransvillkor
Leveranser görs med hjälp av externa fraktbolag på vardagar. Fraktbolaget kontaktar mottagaren via textmeddelande eller telefonsamtal för att informera om leveransdatum och relevant tidsintervall mottagaren måste vara tillgänglig för att få leverans.

Storsäck
Vi levererar storsäckar till angiven leveransadress inom 2-10 arbetsdagar efter beställningstillfället. Chauffören aviserar i god tid innan leveransen. Genom att godkänna våra köp- & leveransvillkor ger du Sätertorps Grus AB fullmakt att leverera till angiven adress, även om det inte finns någon där att ta emot den. Vänligen notera villkoren under ”transportväg” där det måste finnas en körbar väg för lastbilen hela vägen till överenskommen leveransplats. Vi levererar för närvarande i Strängnäs kommun med omnejd.  Kontakta oss på info@satertorpsgrus.se om du har några frågor.

Lösvikt
Vi levererar lösvikt året runt enligt offert och överenskommelse. Vi levererar för närvarande i större delen av Strängnäs med omnejd.  Vid fakturering tillkommer 30 kr i expeditionsavgift med minsta faktureringsbelopp på 200 kr. Betalningsvillkor normalt 10 dagar och vid försenad likvid tillkommer lagstadgad påminnelseavgift samt dröjsmålsränta med 8% plus gällande referensränta. I övrigt enligt ABM 07-BALLAST

Transportväg
Leverans sker normalt med fyraxlig lastbil (vid storsäcksleverans används en bil utrustad med kran). Vid leverans av storsäck ställs varorna upp till tre meter från lastbilen. Vid leverans i lösvikt sker tippning i direkt anslutning till lastbilen.

Det måste finnas en körbar väg för lastbilen hela vägen till överenskommen leveransplats. Vägen skall;

  • Fri sikt och god framkomlighet.
  • Fri höjd av minst 3,5 meter.
  • En körbar och hårdgjord körbana på minst 2,6 meter.
  • Körbanan bör vara minst 2,6 meter bred om körning i båda riktningarna förekommer. 
  • Vid återvändsgata bör en vändmöjlighet för angiven lastbil finnas. Vändplan för en lastbil bör ha en diameter av 18 meter med en hindersfri remsa på ytterligare 1,5 meter runt om. Alternativ till detta kan vara en vändplats eller en trevägskorsning som möjliggör en så kallad T-vändning.

I de fall där fraktbolaget inte kan köra på den väg som krävs för att nå gatu- eller tomtgränsen eller inte kan vända med nödvändigt transportmedel måste kunden ordna vidare transport från den plats där fraktbolaget kan lämna beställningen och ytterligare kostnader bärs av kunden. Om du är osäker på leveransadressen är du välkommen att kontakta vår kundtjänst innan du beställer för mer information. Om du inte har informerat oss om det och transporten måste återvända, kommer du att debiteras extra transportkostnader. Sätertorps Grus AB har alltid rätt att annullera en beställning där leverans inte är möjlig på grund av en oförgänglig väg till vald leveransadress.

Ändring av leveransadress
När produkt har lämnat lagret är det inte möjligt att ändra leveransadress. Det är därför viktigt att du innan ordern görs och godkänns, ser till att leveransadressen är helt korrekt.

Leverans
Om fraktbolaget inte kan leverera på grund av hinder kommer leveransen att returneras till Sätertorps Grus. De kommer sedan att kontakta dig för att ordna en ny leveransservice . Tilläggskostnad som läggs till debiteras kunden. Genom att godkänna köpvillkoren godkänner du som kund att leverans till angiven adress är möjligt även om det inte finns någon där att ta emot den. 

Inspektera leveransen
Villkor på leveransstället kan påverka var vi placerar varorna. Detta gäller särskilt vid hissning på en höjd där träd, byggnader och ledningar eller väderförhållanden kan förhindra överenskommen lyft. Det är alltid föraren som bestämmer var varorna ska placeras.

Varorna levereras på marknivå på närmaste körbara väg till leveransadressen. Kunden måste inspektera leveransen vid leveransen och notera eventuella synliga transportskador direkt på leveranssedeln och sedan kontakta kundtjänst.

Om Köparen inte underrättar säljaren om eventuella felaktigheter med leverans inom 2 dagar från godsets mottagande anses leveransen vara godkänd utan rätt till eventuell ersättning.

Ångerrätt
Ångerrätten gäller endast privatpersoner. Enligt lagen om ångerrätt har kunden rätt att ångra sitt köp, utan att behöva ange skäl, inom 14 dagar från mottagandet av beställningen och delvis ifyllt ångerrätt.

Säkerhet och integritet
I samband med registrering och beställning anger du din personliga information, såsom namn, adress, e-post, telefonnummer och personnummer. Detta innebär att du samtycker till att vi lagrar och använder din information i vår verksamhet för att uppfylla våra skyldigheter gentemot dig. Du samtycker även till att Sätertorps Grus får skicka e-post till den e-postadress du anger vid beställning. 

Garantier och klagomål
Alla produkter på Sätertorps Grus AB omfattas av klagomålsreglerna i konsumentköplagen. Garantierna gäller i Sverige.

Ansvar vid felaktighet
Sätertorps Grus AB är utan ansvar för uppkommen skada som kan härledas till felaktig användning av en produkt, oaktsamhet, felaktig förvaring, samt produkt som används i annan miljö än vad produkten är avsedd för. Sätertorps Grus AB ansvarar inte för information så som teknisk rådgivning. Informationen som ges antingen i skrift eller muntligen skall ses som allmänna råd för val av produkt.

Returer
En retur skall meddelas skriftligen inom 14 dagar och godset ska vara tillbaka inom max 30 dagar från leveranstillfället. Sätertorps Grus AB har ensidig rätt att besluta om rätten till retur av vara. Vid en eventuellt godkänd retur av vara, krediteras 60% av det fakturerade priset. Köparen står för frakten. Produkter som köparen har för avsikt att returnera skall vara i säljbart skick samt vara obrutna.

Reklamationer
Köparen skall omedelbart meddela säljaren i skrift om en eventuell reklamation. Den eventuella reklamationen skall noga dokumenteras med bilder samt en beskrivning av felet. Avvikelsen skall anmälas omedelbart efter att eventuellt fel har upptäckts.

Vi erbjuder hemleverans i storsäck

Nu kan du enkelt beställa grus, jord eller sand för hemleverans i storsäck. 

Beställ online här