VindkraftverkVindkraftverk

Miljö & kvalitet

MILJÖ & KVALITET

I vår produktionsanläggning genomgår den råa sanden en omfattande process för att bli den specialanpassade sand vi erbjuder våra kunder. Vår anläggning är automatiserad och håller en hög teknisk nivå som ger en kontrollerad och effektiv behandling av sanden. De olika momenten i processen skräddarsys, utifrån vilken sand som produceras och hur den ska användas. Sandens unika egenskaper och vår långa erfarenhet borgar för en hög och jämn kvalitet, och vi uppfyller kvalitetsnormerna enligt ISO 9001. Det är också viktigt för oss att värna om miljön runt våra täkter. Sätertorps grus jobbar därför aktivt med miljöfrågor och är miljöcertifierat enligt ISO 14001.

Hållbarhetsarbete

Tillsammans inom Finja arbetar vi långsiktigt med miljö- och kvalitetsfrågor. Hos oss finns ett naturligt engagemang för hållbarhetsfrågor och att satsa på miljön är för oss en självklarhet. Sedan 2015 är Finjakoncernen självförsörjande på grön el genom Finja Energi ABs två vindkraftverk, placerade på Rödstahöjden utanför Sollefteå, som tillsammans producerar nästan 20 GWh förnybar el-energi. Detta är betydligt mer än vad våra bolag i koncernen för närvarande förbrukar, vilket ger oss möjlighet att fortsätta växa samtidigt som vi bidrar till ett hållbart samhälle.

Se hur våra vindkraftverk tog form och vad omställningen till förnybar energi innebär för vår verksamhet och betongproduktion.

Vår uttjänta IT-utrustning, exempelvis mobiler och datorer ingår i ett kretslopp där man förlänger livslängden genom att återtillverka eller rekonditionera.

Vi erbjuder hemleverans i storsäck

Nu kan du enkelt beställa grus, jord eller sand för hemleverans i storsäck. 

Beställ online här