Utlastning av personbilssläp har upphört!

Företaget kan av säkerhetsskäl (framförallt påkörningsrisk) ej längre tillåta utlastning av personbilssläp.