Byprojekt i Indien

Finja stödjer byprojekt i Indien 

Vi stödjer ett byprojekt i Indien med Hand in Hand, som på ett hållbart sätt arbetar för att bekämpa fattigdom i världen. Vi uppmuntrar också alla kunder, samarbetspartners och leverantörer att göra det samma. Tillsammans gör vi skillnad. 

I år har vi som julgåva valt att fortsätta stödja byprojektet i Kadadhe i Indien. Läs mer om det här.

Finja har under 10-års tid haft ett samarbete med Hand in Hand. Den största delen av Hand in Hands verksamhet bygger på kvinnligt entreprenörskap, något som ligger oss varmt om hjärtat.

Hand In Hand jobbar för att utrota fattigdom genom att utbilda kvinnor så att de kan starta företag, skapa nya jobb eller vidareutveckla redan befintliga verksamheter. De som behöver kan få ett mikrolån för att komma igång med sin verksamhet. När lånen sedan betalas tillbaka återinvesteras pengarna i nya mikrolån till fler kvinnor. En från början liten summa växer på så vis hela tiden och kan ge fler och fler kvinnor möjligheten att ta sig och familjen ur fattigdomen genom eget entreprenörskap.

I spåren av pandemin ökar nu efterfrågan av försörjningsmöjligheter och jobb dramatiskt, vilket gör att Hand in Hands insatser förväntas växa ytterligare. Genom att vara givare till Hand in Hand önskar vi på Finja bidra till en hållbar miljö och en hållbar samhällsutveckling.

Vår julgåva från Finja innebär att vi fortsätter stödja byprojektet i byn Kadadhe i Indien. Genom regelbundna rapporter får vi följa utvecklingen i byn; till exempel har projektet under de första sex månaderna av 2021 gett 972 kvinnor utbildning, 55 nya företag har startats och det har skapats 67 nya arbetstillfällen. En utveckling vi är stolta att bidra till!

Hand in Hands entreprenörsmodell koordinerar insatser inom fem viktiga områden:

 • Utbildning och entreprenörskap
  Självhjälpsgrupper bildas i byn och där får kvinnorna utbildning i företagande och entreprenörskap, finansiering, sparande och marknadsföring. De tränas i hur man startar och driver en affärsverksamhet.
 • Yrkesträning
  En del behöver också yrkesträning samt grundläggande utbildning i att läsa, skriva och räkna. Därefter får kvinnorna ökad kunskap om handel och affärsutveckling för att kunna expandera och utveckla sina företag. marknadsföring.
 • Finansiering
  Redan från starten börjar medlemmarna i självhjälpsgrupperna regelbundet att spara små summor, både individuellt och gemensamt, för att kunna investera. Krävs ett mindre lån ordnas mikrolån från Hand in Hands mikrokreditsfond. Återbetalningsgraden är nästan 100 %.
 • Expansion
  När företagen är i gång stöttar Hand in Hands affärscoacher entreprenörerna i frågor som distribution, kvalitet, förpackning och expansion. De kan dessutom få stöd i att expandera till nya marknader utanför sin lokala.

Utöver detta ingår kompletterande insatser efter de lokala behoven, så som extra undervisning och stöd för barns skolgång, hälsokontroller och information kring näringslära, personlig hygien och barnavård samt insatser för miljö och hållbarhet där målet är att skapa hållbara och gröna företag.

Om Hand in Hand
Hand in Hand startades 1989 av lärarparet Olle och Gunnel Blomqvist. Hittills har organisationen bidragit till att skapa eller förstärka 4,6 miljoner jobb i Indien, Afghanistan, Zimbabwe och Kenya. De har hittills tränat drygt 3 miljoner personer i entreprenörskap. Hand in hand Sweden har 18 anställda i Stockholm, och organisationerna har drygt 3 000 lokalt anställda i ovan länder. Pengarna skickas direkt dit de ska, utan mellanhänder.

Byprojekt
2019 inledde Hand in Hand en julkampanj där man fick möjligheten att gå in som egen investerare eller genom en eller flera andelar i ett byprojekt. Kampanjen innebär en fokuserad satsning på stöd till egenföretagande, ekonomisk egenmakt och hållbar utveckling i en hel by och pågår under två och ett halvt år med rapporter och uppföljning från den specifika by som man väljer att stödja. Finjakoncernen har i detta projekt valt att stödja byn Kadadhe i området Maharashtra i Indien.

Under 2019 samlade Hand in Hand in totalt 70,8 Mkr och finansierade 14 nya byprojekt i Kenya, 22 i Indien och två i Zimbabwe. 

Projektets effekt
– Hittills har projektet bidragit till att skapa eller förstärka 4,6 miljoner jobb i Indien, Afghanistan, Zimbabwe och Kenya.
– Det har även skapat och vidareutvecklat 4,6 miljoner verksamheter, varar drygt 3 miljoner i Indien.
–  3,1 miljoner personer har hittills tränats i entreprenörskap.
– Projektet har 260 014 självhjälpsgrupper.
– Medelinkomsten för de indiska deltagarna i programmet har ökat med ca 300 – 400 kr i månaden.

Läs mer och stötta entreprenörer på www.handinhandsweden.se.

pdf Läs mer om Gull-Britt Jonassons engagemang i Hand in Hand från reportage i Dagens Industri.

Vi erbjuder hemleverans i storsäck

Nu kan du enkelt beställa grus, jord eller sand för hemleverans i storsäck. 

Beställ online här