Biodlarprojektet i Kenya

FINJA STÖDJER BIODLARPROJEKT I KENYA

Vi stödjer Hand in Hands projekt BEE – for honey and money – för att hjälpa utsatta kvinnliga småbönder att försörja sig på ett sätt som även främjar framtida generationer. Projektet är ytterligare en satsning från oss på Finja att bidra till kvinnligt entreprenörskap samt att värna om miljö och hållbarhet, något som ligger oss varmt om hjärtat.

BEE – for honey and money

I Kenya är honung en eftertraktad produkt och genom att utbilda kvinnor till biodlare skapas goda förutsättningar för en stabil försörjning samtidigt som den biologiska mångfalden gynnas. Projektet kombinerar Hand in Hands beprövade entreprenörskapsträning med utbildning i modern biodling och honungsproduktion.

Projektet är nystartat under 2022 och kommer att pågå i tre år. Vi på Finja ser framemot att ta del av utvecklingen under året och är glada för möjligheten att bidra till detta viktiga ändamål.

Läget för Kenyas småbönder

Hela 80 procent av Kenyas befolkning är småbönder och beroende av egen produktion för såväl mat för dagen som inkomst. Deras överskott förser i sin tur miljoner andra hushåll med livsmedel. År 2020 var ett särskilt svårt år då torrperioder sammanföll med Covid-19 pandemin och en intensiv gräshoppsinvasion, vilket vände en positiv tillväxt till en ekonomisk nedgång, där jordbrukssektorn var särskilt utsatt. Under året steg arbetslösheten i Kenya från 5 till 23 procent och antalet fattiga ökade från 33 till 37 procent av befolkningen.

Tillståndet för ekosystemen har förvärrats och klimatförändringarnas effekter är mycket påtagliga i Kenya, vilket inte bara hotar den biologiska mångfalden, utan även människors försörjningsmöjligheter. Nu behöver jordbruket ställas om och anpassas för att långsiktigt vara en stabil och hållbar inkomstkälla. Genom att diversifiera sina jordbruk och engagera sig i biodling skapar dessa jordbrukare fler inkomstkällor, de får en mer varierad kost och de bidrar till att bevara eller öka områdets biologiska mångfald

Varför honung?

<p>Mer än två tredjedelar av den globala matproduktionen är på något sätt beroende av pollinerare. Men bestånden av insekter inklusive bin minskar dramatiskt – och hoten från mänsklig påverkan tycks vara allvarligare än vad forskarna hittills har trott.</p>

En effektiv metod för att främja biologisk mångfald är biodling. Det konkurrerar inte om naturens resurser i samma utsträckning som annan odling – istället bidrar näringen med pollinering och uppmuntrar till en ökad diversitet i grödorna, vilket skapar större avkastning och ökad motståndskraft mot klimatförändringar.

I Kenya är honung dessutom en eftertraktad produkt och efterfrågan överstiger långt tillgången. Detta skapar också goda förutsättningar för ekonomisk hållbarhet och en stabil försörjning för biodlarna.

Globala hållbarhetsmål

Projektet i Kenya fokuserar på fem av de globala hållbarhetsmålen:

Vi erbjuder hemleverans i storsäck

Nu kan du enkelt beställa grus, jord eller sand för hemleverans i storsäck. 

Beställ online här