Covid-19

Hur hanterar vi Covid-19?

Senast uppdaterad: 2020-11-20

Vi har sedan starten följt, och vi fortsätter följa Folkhälsomyndighetens och Utrikesdepartementets rekommendationer och riktlinjer. Vi är medvetna om situationens allvar och är beredda att förstärka våra insatser och rutiner utifrån vad som rekommenderas. Vi befinner oss i en extraordinär situation och vi arbetar aktivt med att hjälpa till att begränsa smittspridning samtidigt som vi fortsätter att leverera till våra kunder, vilket är viktigt ur ett samhällsperspektiv.

Alla påverkas på något sätt av rådande situation och vår verksamhet ingår i en av Skandinaviens största branscher. Våra leverantörer, kunder, samarbetspartners och personalen är beroende av vår produktion och för oss är det viktigt att fortsätta bedriva vår verksamhet. Vi har hitintills inte några avbrott i vår verksamhet och arbetar aktivt med att inte få det heller.

Vår största prioritering är värna om våra medarbetares och kunders välbefinnande samt begränsa smittspridning. Samtidigt håller vi igång verksamheten så vi klarar våra åtaganden gentemot våra kunder.

Under hösten har situationen förändrats och vi har därför en projektgrupp som följer utvecklingen och snabbt kan fatta beslut kring vår verksamhet.

Följande allmänna åtgärder finns på våra anläggningar och kontor utöver de unika råden för just den lokalisationen:

  • Den som uppvisar symtom som hosta, feber, snuva eller halsont får inte vistas i våra lokaler
  • Personer som varit i kontakt med någon som vistats utomlands de senast 14 dagarna får inte besöka våra lokaler
  • Vi tar tillsvidare ej emot externa besökare som inte är affärs- eller verksamhetskritiska
  • Vi undviker handskakningar, håller avstånd till varandra och upprätthåller god handhygien
  • Vi överväger alltid alternativa mötesformer, till exempel möten genom telefon eller videosamtal
  • Deltar inte i större möten (>50 nuvarande regler) t.ex. mässor och utbildningar
  • Undviker kollektiva resor i tjänsten
  • Vi uppmanar till hemarbete för de anställda som har möjlighet.

Tillsammans och genom smarta lösningar kan vi hjälpas åt att hantera den här situationen på bästa sätt. För vår egen del, för verksamheten men även för samhället.

Vi erbjuder hemleverans i storsäck

Nu kan du enkelt beställa grus, jord eller sand för hemleverans i storsäck. 

Beställ online här