Prislista på grus och jord

Priser på grusmaterial fritt upplastat i vårt grustag.

Art nr Sort Storlek Pris/ton  
303 Putssand 0/4 250,00 *
401 Singel, fin 16/32 170,00 *
403 Singel, ärt natur 8/16 200,00 *
603 Gräsmattejord   375,00  
604 Sållad åkerjord   270,00  
701 Bergkross 0/18 118,00  
702 Bergkross 0/32 112,00  
703 Bergkross 0/90 104,00  
704 Bergkross 0/150 87,00  
706 Makadam 8/12 181,00  
707 Makadam 12/16 150,00  
709 Stenmjöl 0/4 115,00  
711 Makadam 8/16 153,00  
712 Makadam 16/25 135,00  
714 Stenmjöl 0/2 120,00  
717 Makadam 4/8 187,00  
990 Lagstadgad täkt- & miljöavgift   0,50  
993 Naturgrusskatt   16,00  
995 Vintertillägg (vecka 49 - 15)   4,00  

* Naturgrusskatt tillkommer.
Lagstadgad täkt- och miljöavgift tillkommer.
Transporter ingår ej.
Mervärdesskatt tillkommer.